Predstavitev izobraževalnih programov za odrasle

  • Kdaj: 20. 9. 2018 (od 14.00 do 19.00)
  • Kje: Ljubljana (pred športno dvorano Krim)

V četrtek, 20. 9. 2018, je na Dnevu Četrtne skupnosti Rudnik na stojnici pred športno dvorano Krim potekala animacijska delavnica, na kateri smo predstavili izobraževalne programe za odrasle, ki jih izvajamo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC Ljubljana), naši varovanci pa so predstavili ročne spretnosti, ki so jih osvojili v času izobraževanja.

Na stojnici so bile obiskovalcem na voljo tudi informacije o vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje za pridobitev izobrazbe kot tudi informacije o možnostih pridobitve ali povračila šolnine.

Izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnemu razvoju in kakovostnemu življenju v sodobni družbi, zato je vpis v formalne programe lepa PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST, za uresničitev vaših ciljev in za dvig izobrazbene ravni, pri čemer je vsem odraslim udeležencem na voljo brezplačna učna pomoč.

Dostopnost