Izvajalci učne pomoči v osrednjeslovenski regiji

Organizacija, izvajalka učne pomoči Izobraževalni program Predmet/vsebina Kontaktna oseba/e-mail/telefon
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana pek, mesar, slaščičar (SPI) priprave na zaključni izpit Milena Glavan, Mira Kranjec milena.glavan@bic-lj.si; mira.kranjec@bic-lj.si
T: 01/2807 609
živilsko-prehranki tehnik (SSI),
naravovarstveni tehnik (SSI),
veterinarski tehnik (SSI)
matematika
angleščina
kemija
veterinarski tehnik (SSI) priprava na poklicno maturo 4. predmet
vsi programi slovenščina za tujce
vsi programi tehnike učenja
Center za dopisno izobraževanje Univerzum Predšolska vzgoja (SSI), Tehnik računalništva (SSI, PTI), Gastronomija in turizem (SSI), Logistični tehnik (SSI; PTI), Ekonomski tehnik (SSI; PTI) matematika Vesna Mielitz vesna.mielitz@cdi-univerzum.si; T: 01 583 92 96
Predšolska vzgoja (SSI), Tehnik računalništva (SSI, PTI), Gastronomija in turizem (SSI), Logistični tehnik (SSI; PTI), Ekonomski tehnik (SSI; PTI), Trgovec (SPI), Administrator (SAPI), Računalnikar (SPI), Gastronomske in hotelirske storitve (SPI) slovenščina za tujce
gimnazija matematika
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana tehnik računalništva (SSI) Načrtovanj in razvoj spletnih aplikacij Igor Vulić, Sanja Ćorić igor.vulic@vegova; sanja.coric@vegova.si
T:01/2444 350
vsi programi (RAČ in ELE) (SSI) priprava na poklicno maturo matematika
vsi programi (RAČ in ELE) (SSI) priprava na poklicno maturo slovenščina
vsi programi (RAČ in ELE) (SSI) priprava na poklicno maturo – stroka
vsi programi (RAČ in ELE) (SSI) učenje učenja
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Predšolska vzgoja priprava na poklicno maturo Andreja Sabati Šuster andreja.sabati@guset.arnes.si T.: 01-830-32-28
Ekonomski tehnik priprava na poklicno maturo
Gastronomija in turizem priprava na poklicno maturo
vsi programi slovenščina, matematika, angleščina
Gimnazija Poljane gimnazija matematika 3,4 Jasna Plahuta, jasna.plahuta@gimnazija-poljane.com, T: 01/432 83 27
maturitetni tečaj matematika
gimnazija / maturitetni tečaj slovenščina
vsi programi tehnike učenja
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana administrator, bolničar-negovalec, gastronomske in hotelske storitve, trgovec (SPI) matematika
angleščina
Mateja Lakner Vrtačnik, mateja.lakner-vrtacnik@cene-stupar.si, 01/23 44 412, 030 709 889
ekonomski tehnik SSI, ekonomski tehnik PTI, gastronomija PTI, gastronomija in turizem SSI, kozmetični tehnik SSI, logistični tehnik PTI, logistični tehnik SSI, predšolska vzgoja PT, predšolska vzgoja SSI matematika
angleščina
priprave na poklicno maturo 2. predmet (po izobraževalnih programih)
priprave na poklicno maturo 4. predmet (po izobraževalnih programih)
vsi programi strategije učenja
vsi programi slovenščina za tujce
LANDIS izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana trgovec, bolničar-negovalec (SPI) matematika
slovenščina
Ida Roš, Monika Kačičnik info@landis.si; monika_kacicnik@yahoo.com T: 01 524 22 36
ekonomski tehnik (PTI), zdravstvena nega (PTI) priprave na poklicno maturo
kemija
fizika
vsi programi angleščina
vsi programi tehnike učenja
Srednja ekonomska šola Ljubljana Ekonomski tehnik SSI slovenščina na maturi, angleščina na maturi, matematika na maturi, gospodarstvo na maturi, raziskovalno delo na maturi, učenje učenja, učna pomoč za uporabo oblačnih storitev, slovenščina za tujce Tea Seliškar Otrin /tea.seliskar-otrin@seslj.si
Ekonomska gimnazija
Poklicni tečaj
Maturitetni tečaj
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana grafični tehnik (PTI), grafični tehnik(SSI), medijski tehnik (SSI) matematika Martina Koražija, matina.korazija@smgs.si
051 370 600
grafični tehnik (PTI), grafični tehnik(SSI), medijski tehnik (SSI) slovenščina
grafični tehnik (PTI), grafični tehnik(SSI), medijski tehnik (SSI) angleščina
grafični tehnik (PTI), grafični tehnik(SSI), medijski tehnik (SSI) priprava na poklicno maturo
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana Gimnazija Matematika (4. letnik in priprave na splošno maturo)
Gimnazija Slovenščina (priprave na splošno maturo)
Gimnazija Nemščina (4. letnik)
Gimnazija Biologija (priprave na splošno maturo)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana Bolničar negovalec (SPI) priprave na zaključni izpit iz slovenščine in storitve in zagovora Elizabeta Pikovnik, e pošta: elizabeta.pikovnik@guest.arnes.si tel: 01 300 16 28
Zdravstvena nega (SSI) matematika, slovenščina, angleščina, priprava na poklicno maturo 2. in 4. predmet
Zdravstvena nega PTI ( 3 + 2) matematika, slovenščina, angleščina, priprava na poklicno maturo 2. in 4. predmet
Bolničar negovalec , Zdravstvena nega (SSI, PTI) tehnike učenja, slovenščina za tujce
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana elektrikar (SPI)
računalnikar (SPI)
administartor (SPI)
Slovenščina Karmen Stele karmen.stele@scpet.si

01/23423 466

elektrikar (SPI) Elektronika v praksi
ekonomski tehnik (SSI)
tehnik elektronskih komunikacij (SSI)
Slovenščina
Angleščina
Matematika
tehnik elektronskih komunikacij (SSI) Prenosni sistemi
Brezžične komunikacije
ekonomski tehnik (SSI)
tehnik elektronskih komunikacij (SSI)
priprave na poklicno maturo(strokovni predmet)
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Center za usposabljanje varnostnega osebja tehnik varovanja SSI slovenščina
matematika
angleščina
nemščina
Drago Velički, Jasna Toplišek, drago.velicki@zrszv.si jasna.toplisek@zrszv.si tel. 015659860
tehnik varovanja PTI slovenščina
matematika
angleščina
nemščina
Dostopnost