Novinarska konferenca s predstavitvijo vseživljenjskega izobraževanja

  • Kdaj: 13. 2. 2019
  • Kje: Center kulinarike in turizma KULT316

»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s partnerji izvaja vrsto ukrepov, ki bodo pripomogli k dvigu izobrazbene ravni. Kompetence po 40. letu starosti padajo, kar ena tretjina odraslih delovna navodila težje razume. Zato jim trenutno omogočamo različne oblike informiranja, svetovanja ter vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, odrasli se lahko udeležijo usposabljanja za pridobitev temeljnih poklicnih kompetenc, med drugim smo sredstva namenili celo za povračilo šolnine. Vseživljenjsko učenje je zelo pomembno,« je na novinarski konferenci o spodbujanju izobraževanja odraslih povedal minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo.

Namen je, da ministrstvo ne podpira samo formalnega izobraževanja mladine, ampak enakomerno poskrbi za vse generacije. »V sistem vseživljenjskega učenja bomo vključili tudi podjetja in s tem pripomogli k večji izobraženosti odraslih. Naš glavni cilj je, da so v izobraževalni sistem vpeti tudi odrasli po 40. letu starosti,« je poudaril dr. Pikalo.

Zato lahko s projektom PanUP (Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022) odrasli dobijo dodatno brezplačno učno pomoč za pridobitev formalne izobrazbe. »Najpomembnejše v projektu je, da v sklopu BIC Ljubljana odraslim udeležencem pri njihovem izobraževanju omogočamo brezplačno učno pomoč. Ta je posebej za odrasle, ki so že dlje časa izven izobraževalnega sistema, zelo potrebna in koristna spodbuda. Na izbrani šoli svetovalec izobraževanja z vsakim udeležencem opravi svetovalni razgovor. Na njem svetovalec in udeleženec pripravita izobraževalni načrt, prilagojen vsakemu posamezniku. Določita, katera predavanja bo obiskoval, kdaj bo opravljal izpite in kje morda potrebuje učno pomoč. Učna pomoč mu pomaga pri težavah, ko se ne znajde pri učenju, pripravah na izpite in dodatni razlagi delov snovi pri posameznih predmetih. Z možnostjo dodatne učne pomoči vplivamo na njegovo motivacijo in samozavest ter prispevamo k uspešnemu zaključku izobraževanja,« je dejala direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana (BIC Ljubljana) mag. Jasna Kržin Stepišnik.

Projekt je na nacionalni ravni razdeljen na izvajanje v vzhodni in na zahodni kohezijski regiji. Na vzhodu je vodilni partner Šolski center Novo mesto, na zahodu pa Šolski center Nova Gorica. BIC Ljubljana je partner za osrednjeslovensko regijo, ki je od vseh največja. V ta projekt bomo v brezplačno učno pomoč vključili 1143 odraslih udeležencev, še dodaja mag. Kržin Stepišnik.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022 (DIR), v okviru katerega lahko posamezniki na javnem razpisu pridobijo sredstva za povračilo šolnin, in sicer za poklicno izobraževanje oz. za izobraževanje do največ V. stopnje v višini do 2.500,00 evrov. »V okviru programa DIR sklad sodeluje s projektom PanUP zlasti na področju skupne promocije pomena izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večje zaposljivosti, osebnega razvoja in vključenosti v družbo, tudi s ciljem večjega vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje,« je pojasnila Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Pojav demografskih in mnogih tehnoloških sprememb v modernih družbah izpostavlja pomen vseživljenjskega učenja. »Sem živ primer, da se je treba učiti vse življenje. Začel sem kot mlad fant, deloval sem na različnih področjih, še vedno pa se moram učiti novih pesmi. Moj proces izobraževanja se ni nikoli zaključil,« pa je svoje dolgoletne izkušnje in usmerjenost k nenehnemu učenju predstavil pevec Lado Leskovar.

Avtorica fotografij: Barbara Reya

Dostopnost